-مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟

(2656)
-شايعه اي است كه امسال در اصفهان زني به نام مليحه كه قاتل امام زمان 7خواهد بود, به دنيا آمده است , آيا درست است ؟

(893)
-در مورد اين كه گفته شده ياران واقعي امام زمان (عج) كساني هستند كه در زمان غيبت با مردم به گونهاي رفتار ميكنند كه به راحتي در جيب يكديگر دست كرده و از مال يكديگر استفاده ميكنند بدون اين كه ناراحت شوند، توضيح دهيد؟

(871)
-پاسخ درباره آیا عقیده به ظهور منجی درهمه ادیان وجود دارد؟(835)
-پاسخ درباره تفاوت مکتب تشیع واهل سنت درباره مهدی موعود چیست ؟(832)
-پاسخ درباره غیبت حضرت مهدی علیه السلام تاچه زمانی طول خواهد کشید ؟(829)
-پاسخ درباره دلایل عقلی ونقلی زنده بودن امام زمان علیه السلام چیست؟(800)
-خواندن قرآن و هديه ثواب آن به يكي از ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) درست است؟

(720)
-پاسخ درباره چرا امام مهدی علیه السلام درزمان غیبت کبری نایب خاص ندارد؟(710)
-پاسخ درباره مبانی کلامی مهدویت چیست ؟(675)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55418 چهارشنبه 9 اسفند 1396 آمار بازدید:636

پاسخ درباره چگونه می توان نایب امام زمان علیه السلام رادر رمان غیبت شناخت ؟
پرسش : 

چگونه می‌توان نايب امام زمان علیه السلام را در زمان غيبت شناخت؟
پاسخ : 

برای شناخت نایب امام زمان (عج) معیارهایی وجود دارد كه با توجه به آنها می‌توان در هر زمان فرد یا افرادی را یافت كه صلاحیت این مرتبه را داشته باشند. البته باید دانست كه این نیابت، نیابت خاص نیست؛ یعنی، امام زمان (عج) شخصی را به عنوان نایب خاص خود معرفی نمی‌كنند؛ بلكه نیابت عام است؛ یعنی، هر كسی كه دارای صفات خاصی باشد، به طور عام مجاز است كه احكام الهی را بیان كند و شوونی را كه امام (ع) بر عهده دارند، بر عهده بگیرد. مجموعه این شرایط از قرآن و سنت استفاده می‌شود كه عبارت است از: 
1- عالم بودن و دارای قوه اجتهاد و استنباط احكام الهی ازمنابع آن، 

2- دارای زهد و تقوا و پرهیز كردن از دنیاپرستی و مفتون شدن به آن، 

3- داشتن بصیرت و عالم به زمان. 

البته در هر زمان اگر چند نفر دارای این شرایط بودند، باید اعلم آنان برگزیده شود و اگر مساوی بودند، انتخاب هر یک از آنها مجاز است. البته در مسائل سیاسی و حكومتی به جهت آن كه نظام جامعه مختل نشود، باید یک نفر (ولی فقیه) در رأس امور قرار گیرد و اختیارات حكومتی نیز در دست او متمركز باشد وگرنه موجب به هم خوردن امور می‌گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.