کد مطلب:55468 سه شنبه 22 اسفند 1396 آمار بازدید:61

پاسخ آیت الله صافی گلپایگانی درباره پوشیدن بدن برای زنان باید چگونه باشد ؟
 پرسش : 

پوشش بدن براى زنان باید چگونه باشد؟

 

پاسخ :

زن باید تمام بدن و موى خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابر احتیاط واجب، باید دست و صورت را نیز بپوشاند.