کد مطلب:55565 یکشنبه 13 خرداد 1397 آمار بازدید:30

اگر شخصی بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود، آیا روزه اش باطل است؟

پرسش:

اگر شخصی بدون نیت روزه بخوابد و در روز بیدار شود، آیا روزه اش باطل است؟


 پاسخ:

کسی که پیش از اذان صبح بدون نیت روزه خوابیده است، اگر پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند، روزه او صحیح است چه روزه او واجب باشد چه مستحب. و اگر بعد از ظهر بیدار شود، نمی تواند نیت روزه واجب نماید.