کد مطلب:55568 پنج شنبه 17 خرداد 1397 آمار بازدید:24

آیا بدون وضو می توان ترجمه قرآن به زبانهای لاتین و مانند آن را لمس نمود؟
پرسش:آیا بدون وضو می توان ترجمه قرآن به زبانهای لاتین و مانند آن را لمس نمود؟


پاسخ:

مس ترجمه قرآن مانعی ندارد البته مس اسم «الله» و ترجمه آن به هر زبانی باشد بدون وضو بنابراحتیاط جایز نیست.