کد مطلب:55570 پنج شنبه 17 خرداد 1397 آمار بازدید:1272

آیا جای چسب زخم برای وضو اشکالی دارد؟
پرسش:

آیا جای چسب زخم برای وضو اشکالی دارد؟پاسخ:

اگر مانع رسیدن آب به اعضای وضو باشد، باید برطرف شود.