کد مطلب:55571 پنج شنبه 17 خرداد 1397 آمار بازدید:48

آیا انجام غسل جمعه در شب جمعه، صحیح است؟
غسل جمعه؛ از سنت‌های مورد تأکید پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله وسلم) بوده و در احادیث معصومین(علیه السلام) بر انجام آن سفارش شده است.[1]

در کتب فقهی نیز، غسل جمعه یکی از غسل‌های مستحب شمرده شده است که وقت انجام آن، از اذان صبح روز جمعه تا ظهر آن است و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود. پس اگر تا ظهر انجام نشد، بهتر است بدون نیّت ادا یا قضا و به قصد ما فی الذّمه، تا غروب روز جمعه انجام شود. حتی اگر فرد، در روز جمعه غسل را انجام نداد، مستحبّ است از صبح شنبه تا غروب، قضاى آن‌را به جا آورد.

شایان ذکر است، کسى که می‌‌ترسد[2] 

در روز جمعه آب پیدا نکرده و موفق به انجام غسل جمعه نشود، می‌تواند روز پنج‌شنبه غسل را انجام دهد، بلکه اگر در شب جمعه غسل را رجاءً (و به امید رسیدن به ثواب) به جا آورد، صحیح است
[3]

بنابر این انجام غسل در شب جمعه نیز به امید ثواب صحیح است.

[1]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: 28168 (وجوب یا استحباب غسل جمعه).
[2]. آیت الله وحید: (کسی که می‌داند).
[3]. امام خمینى، سید روح اللّٰه، توضیح المسائل (محشّٰى - امام خمینى)، ج‌1، ص 359، م 644، دفتر انتشارات اسلامى، قم، هشتم، 1424 ه‍ ق؛ وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 130، م 650، مدرسه امام باقر (ع)، قم، نهم، 1428ق؛ سبحانى، جعفر، رساله توضیح المسائل، ص 201، م 551، مؤسسه امام صادق (ع)، قم، سوم، 1429ق.