کد مطلب:55573 سه شنبه 22 خرداد 1397 آمار بازدید:526

آیا ذکر گفتن با تسبیح چوبی موجب فقر می‌شود؟

پرسش:

در میان عوام مشهور است که تسبیح چوبی موجب فقر است؛ آیا این سخن مستند روایی یا فتوایی در بین فقها دارد؟ اگر دارد منبعش چیست؟

پاسخ:


با جست‌وجویی که در منابع روایی شیعی انجام گرفت؛ روایتی که دلالت بر مطلب مورد سؤال نماید نیافتیم. البته در برخی روایات، از خلال کردن با چوب گز[1] و یا مطلق چوب‌ها[2] به عنوان یکی از عوامل فقر یاد شده است.


[1]. ابن‏بابویه، محمد بن على، الخصال، ج 2، ص 504، قم، مؤسسة النشر الإسلامی‏، چاپ اول، 1362ش.
[2]. «الخلال‏ بکل خشب»؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 73، ص 318، بیروت، دار إحیاء التراث العربی،چاپ دوم، 1403ق.