-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

صوفيان براي جدا كردن مردم از علما از چه حربه اي استفاده مي​كنند؟

آنها را اهل دنيا و آلوده به ريا و خود نمائي و دوروئي معرفي كنند و به اين گونه اشعار متمثل شوندواعظان كين جلوه در محراب و منبر ميكنند

چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنندمشكلي دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر ميكنندگر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشوداين تقوي ام بس است كه چون واعظان شهر

ناز و كرشمه بر سر منبر نميكنم!

ضمناً براي تحقير سرماية علمي علما كه خطرناكترين اسلحه براي كوبيدن منطق هاي غير علمي صوفيها به شمار مي رود، از آن به عنوان «علم رسمي» و «علم ظاهر» و «علوم قيل و قالي» و «الفاظ و اصطلاحات»! و مانند اينها ياد ميكنند و علماء بزرگ ديني را قشري و ظاهري و گاهي پا را بالاتر گذارده «راه زن راه حق»! مي خوانند و نيز مي گويند اگر ما را «اهل بدعت» و يا در بعضي از موارد «ملحد» معرفي كرده​اند، بواسطة همين بوده كه به عمق مطالب باريك ما نرسيده​اند، يا به اصطلاح اهل دل آشنا نبوده​اند. البته اين گونه تبليغات سوء، كار خود را در افراد بي اطلاع نموده و يك حس بدبيني و تنفر شديد در آنها ايجاد مي​كند، بطوري كه بعضاً حاضر نيستند كوچكترين توضيحي دربارة وضع مسلك خود بشنوند و يا يك صفحه از كتابهاي مربوط به اين قسمت را بخوانند و اين مطالب را سد راه وصول حق بدانند!
جلوه حق


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.