-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:565 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اصول گفتار و عقايد صوفيه از كجا نشأت مي​گيرد؟

اصول گفتار و ريشة عقايد اين جمعيت را مي‎توان در چهار چيز خلاصه كرد 1 ـ تعليماتي كه از مؤسسين اين مسلك، هندوها ياشاميها يا غير آنها دست به دست به آنها رسيده است. 2 ـ قسمتي از مطالب و معارف يونان قديم كه پس از ترجمة كتب آنها به زيان عربي و نشر آن در ميان مسلمين به آن ممزوج شده است، از «سر جان ملكم انگليسي» نقل شده كه در كتاب تاريخ خود مي نويسد «اعاظم اين سلسله»؛ «صوفيه» با اقوال ارسطو و افلاطون آشنايي تمام دارند، و در كتب معروفة ايشان نقل قول افلاطون بسيار است ـ تا آنجا كه مي گويد اگر شرح حال و آراء فيثاغورث به فارسي ترجمه شود به عينه شرح حال و عقايد يكي از اولياء صوفيه به خرج خواهد رفت، افسانة دخول وي در اسرار الوهيت و استغراق وي در افكار و خوارق عادت و ميل كلي خاطر او به موسيقي و وضع آموختنش مريدان را و تحمل مشاقي كه كرد و نوعي كه فوتش اتفاق افتاد، همه، بدون كم و بيش، شرح حال يكي از اعاظم متصوفه است» … . 3 ـ يك رشته ذوقيات و شعريات كه به مرور زمان از طرف صاحبان ذوق شعري و عرفاني ابداع و با دو قسمت سابق آميخته شده است و به همين جهت است كه بسياري اوقات، مدرك پاره اي از سخنان ايشان فقط يك مطلب شعري (به اصطلاح اهل منطق) و يا يك بيت شعر است! 4 ـ قسمتي از معارف و حقائق اسلامي كه تا حدي با اصول سه گانه سابقة نزديك و يا قابل نزديك كردن و تأويل كردن بوده است.
جلوه حق


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.