-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:600 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر زمين حركت دارد چرا ما احساس نمي&#;كنيم؟
جوابش اين است آنچنان آرام و نرم و بي سر و صدا حركت مي​كند كه قابل تشخيص نيست همان گونه كه اگر في المثل كسي سوار بر ابر بود، حركت آن را تشخيص نمي​داد.اين نكته نيز قابل توجه است كه در قرآن در آيه 25 و 26 سوره مرسلات مي​گويد «اَلَمْ نَجْعَلَ الْاَرْضَ كِفاتاً ـ اَحْياءً وَاَمْواتاً» [آيا ما زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم؟ ـ هم در حال حياتشان و هم مرگشان.]در منابع لغت از جمله در «مفردات» راغب و كتاب «العين» مي​بينيم كه براي «كفات» از ماده «كَفْت» (بر وزن رفت) دو معني ذكر شده، جمع كردن و پرواز سريع، اگر معني اول منظور باشد، مفهوم آيه اين است كه زمين را وسيله اجتماع انسانها در حال حيات و زير زمين را مركز اجتمعشان بعد از مرگ قرار داديم، و اگر معني دوم منظور باشد، مفهومش اين است كه زمين داراي پرواز سريع است، و اين با حركت انتقالي زمين به دور خورشيد كه با سرعت زيادي ـ در هر ثانيه 20 و در دقيقه 1200 كيلومتر ـ در مسير خود به گِرد خورشيد پيش مي​رود، و مردگان و زندگان را با خود به اطراف آفتاب مي​گرداند مناسب است.اطلاق واژه «كَفْت» بر پرواز سريع، ظاهراً از اين نظر است كه پرندگان هنگامي كه مي​خواهند با سرعت زياد در آسمان پرواز كنند بطور متناوب بالهاي خود را كاملاً جمع مي​كنند و به اصطلاح در فضا شيرجه مي​روند.ولي از آنجا كه واژه كفت و كفات، تاب دو معني دارد ما اين آيه را به عنوان يك دليل قطعي بر مسأله گردش زمين ذكر نكرديم.جوابش اين است آنچنان آرام و نرم و بي سر و صدا حركت مي&#;كند كه قابل تشخيص نيست همان گونه كه اگر في المثل كسي سوار بر ابر بود، حركت آن را تشخيص نمي&#;داد.اين نكته نيز قابل توجه است كه در قرآن در آيه و سوره مرسلات مي&#;گويد «اَلَمْ نَجْعَلَ الْاَرْضَ كِفاتاً ـ اَحْياءً وَاَمْواتاً» [آيا ما زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم؟ ـ هم در حال حياتشان و هم مرگشان.]در منابع لغت از جمله در «مفردات» راغب و كتاب «العين» مي&#;بينيم كه براي «كفات» از ماده «كَفْت» (بر وزن رفت) دو معني ذكر شده، جمع كردن و پرواز سريع، اگر معني اول منظور باشد، مفهوم آيه اين است كه زمين را وسيله اجتماع انسانها در حال حيات و زير زمين را مركز اجتمعشان بعد از مرگ قرار داديم، و اگر معني دوم منظور باشد، مفهومش اين است كه زمين داراي پرواز سريع است، و اين با حركت انتقالي زمين به دور خورشيد كه با سرعت زيادي ـ در هر ثانيه و در دقيقه كيلومتر ـ در مسير خود به گِرد خورشيد پيش مي&#;رود، و مردگان و زندگان را با خود به اطراف آفتاب مي&#;گرداند مناسب است.اطلاق واژه «كَفْت» بر پرواز سريع، ظاهراً از اين نظر است كه پرندگان هنگامي كه مي&#;خواهند با سرعت زياد در آسمان پرواز كنند بطور متناوب بالهاي خود را كاملاً جمع مي&#;كنند و به اصطلاح در فضا شيرجه مي&#;روند.ولي از آنجا كه واژه كفت و كفات، تاب دو معني دارد ما اين آيه را به عنوان يك دليل قطعي بر مسأله گردش زمين ذكر نكرديم.


پيام قرآن ج 8


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.