-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:603 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آثار و فوايد رعد و برق چيست؟
يكي از مهمترين آثار آن، نزول بارانهاي سنگين است، زيرا حرارت ناشي از برق، مقدار زيادي از هواي اطراف را مي​سوزاند، و فشار هوا كم مي​شود و مي​دانيم، در فشار كم، ابرها مي​بارند، و به همين دليل رگبارهاي شديد بعد از رعد و برقها ظاهر مي​شود.اين نكته نيز جالب توجه است كه در همان حال كه ابرهاي متراكم تا نزديكيهاي زمين را مي​پوشانند و هوا تاريك مي​شود، و صداي غرش رعد و روشنايي برق شنيده و ديده مي​شوند، تندبادهاي «بالابر»، سبب مي​گردد كه ابرها، حامل دانه​هاي درشت و فراوان شوند و بسيار ثقيل و سنگين گردند. (اقتباس از كتاب باد و باران/138).از اين گذشته حرارت شديد برق سبب مي​شود كه قطرات باران با مقدار بيشتري از اكسيژن تركيب شده و آب اكسيژنه كه آب سنگين نيز گفته​اند (H2O2) حاصل شود و اين آب سنگين، اثر فوق العاده​اي در كشتن بسياري از ميكربها و آفات نباتي دارد و لذا دانشمندان گفته​اند هر سال رعد و برق كمتر باشد آفات نباتي بيشتر است. (و اين تفسير ديگري است درباره ابرهاي سنگين)اضافه بر اينها قطرات باران كه با «كربن هوا» به واسطه حرارت شديد برق آميخته مي​شود حالت اسيد كربنيك پيدا مي​كند كه بعد از پاشيده شدن بر زمينها و تركيب با مواد ديگر، تركيباتي به وجود مي​آورد كه از بهترين كودها براي پرورش گياهان محسوب مي​شود. تا آنجا كه بعضي از دانشمندان مي​گويند مقدار كودي كه از رعد و برقها در كره زمين به وجود مي​آيد بالغ بر ده ميليون تن در سراسر كره زمين است كه رقم بسيار بالايي است.هنگامي كه اين اكتشافات علمي را در برابر آيات فوق قرار مي​دهيم و مخصوصاً با توجه به اين كه در آن عصر و زمان و به ويژه در محيط عربستان كمترين اثري از اين علوم وجود نداشت به عظمت علمي قرآن آشناتر مي​شويم.

يكي از مهمترين آثار آن، نزول بارانهاي سنگين است، زيرا حرارت ناشي از برق، مقدار زيادي از هواي اطراف را مي&#;سوزاند، و فشار هوا كم مي&#;شود و مي&#;دانيم، در فشار كم، ابرها مي&#;بارند، و به همين دليل رگبارهاي شديد بعد از رعد و برقها ظاهر مي&#;شود.اين نكته نيز جالب توجه است كه در همان حال كه ابرهاي متراكم تا نزديكيهاي زمين را مي&#;پوشانند و هوا تاريك مي&#;شود، و صداي غرش رعد و روشنايي برق شنيده و ديده مي&#;شوند، تندبادهاي «بالابر»، سبب مي&#;گردد كه ابرها، حامل دانه&#;هاي درشت و فراوان شوند و بسيار ثقيل و سنگين گردند. (اقتباس از كتاب باد و باران/).از اين گذشته حرارت شديد برق سبب مي&#;شود كه قطرات باران با مقدار بيشتري از اكسيژن تركيب شده و آب اكسيژنه كه آب سنگين نيز گفته&#;اند (HO) حاصل شود و اين آب سنگين، اثر فوق العاده&#;اي در كشتن بسياري از ميكربها و آفات نباتي دارد و لذا دانشمندان گفته&#;اند هر سال رعد و برق كمتر باشد آفات نباتي بيشتر است. (و اين تفسير ديگري است درباره ابرهاي سنگين)اضافه بر اينها قطرات باران كه با «كربن هوا» به واسطه حرارت شديد برق آميخته مي&#;شود حالت اسيد كربنيك پيدا مي&#;كند كه بعد از پاشيده شدن بر زمينها و تركيب با مواد ديگر، تركيباتي به وجود مي&#;آورد كه از بهترين كودها براي پرورش گياهان محسوب مي&#;شود. تا آنجا كه بعضي از دانشمندان مي&#;گويند مقدار كودي كه از رعد و برقها در كره زمين به وجود مي&#;آيد بالغ بر ده ميليون تن در سراسر كره زمين است كه رقم بسيار بالايي است.هنگامي كه اين اكتشافات علمي را در برابر آيات فوق قرار مي&#;دهيم و مخصوصاً با توجه به اين كه در آن عصر و زمان و به ويژه در محيط عربستان كمترين اثري از اين علوم وجود نداشت به عظمت علمي قرآن آشناتر مي&#;شويم.
پيام قرآن ج 8


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.