-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:604 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش تاريخ در مسائل تربيتي چيست؟
هنرنمايي بزرگ تاريخ اين است كه مسائل فكري و عقلاني را در لباس محسوس نشان مي​دهد و كمك بزرگي به فهم صحيح مسائل انساني مي​كند، عاقبت ظلم و ستمگري و خودكامگي به كجا مي​كشد، و نتيجه اختلاف و پراكندگي كدام است، و پايان تعصب و لجاجت و تك روي و بي اعتنايي به واقعيتها چيست، همه از جمله مسايلي است كه به وسيله تاريخ به دست مي​آيد.به همين دليل مي​توان گفت تاريخ همان آب حيات است كه مي​تواند به انسان عمر طولاني دهد. زيرا با مطالعه تاريخ پيشينيان محصول هزاران سال تجربيات انسانهاي گذشته را در صفحات فشرده خود در اختيار نسل امروز و فردا مي​گذارد.

هنرنمايي بزرگ تاريخ اين است كه مسائل فكري و عقلاني را در لباس محسوس نشان مي&#;دهد و كمك بزرگي به فهم صحيح مسائل انساني مي&#;كند، عاقبت ظلم و ستمگري و خودكامگي به كجا مي&#;كشد، و نتيجه اختلاف و پراكندگي كدام است، و پايان تعصب و لجاجت و تك روي و بي اعتنايي به واقعيتها چيست، همه از جمله مسايلي است كه به وسيله تاريخ به دست مي&#;آيد.به همين دليل مي&#;توان گفت تاريخ همان آب حيات است كه مي&#;تواند به انسان عمر طولاني دهد. زيرا با مطالعه تاريخ پيشينيان محصول هزاران سال تجربيات انسانهاي گذشته را در صفحات فشرده خود در اختيار نسل امروز و فردا مي&#;گذارد.
پيام قرآن ج 8


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.