-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:617 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

بهترين قانونها كدام قانون است؟
پاسخ گفتن به اين سؤال كار آساني نيست، ولي اگر به فلسفه اصلي وضع قوانين در جوامع انساني توجه كنيم راه روشن مي​شود.مسأله اين است كه انسان يك زندگي گروهي و دسته جمعي دارد، و تمام پيشرفتها و ترقيهايش مديون همين زندگي اجتماعي است، همين زندگي دسته جمعي سبب مي​شود كه افكار متفكران و علوم دانشمندان و ابتكارها و خلاقيتها در سراسر جامعه بشري دست به دست هم دهند و از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند و هر روز شاهد و ناظر پيشرفتها و ترقيات مهمي در علوم و دانشهاي انساني و در زمينه تمدن بشري بوده باشيم.انگيزه استقبال از اين زندگي دسته جمعي هر چه باشد موضوع بحث جداگانه​اي است، ولي به يقين اگر زندگي انسانها مانند بسياري از جانداران ديگر بطور پراكنده بود انسان امروز با انسانهاي قبل از تاريخ، فرقي نداشت، نه علمي وجود داشت نه تمدني، نه اختراع و اكتشافي، نه صنايع، نه هنرها، نه زبان و ادبيات و نه هيچ چيز ديگر.ولي اين زندگي اجتماعي، مشكلات و عوارضي هم دارد كه اگر بطور صحيحي از آن پرهيز نشود، نه تنها چرخهاي تكامل و ترقي از كار باز مي​ايستد، بلكه ممكن است فجايعي به بار آورد كه نسل انسان را به نابودي بكشاند.اين ضايعات عمدتاً عبارت است از درگيريهايي كه از اصطكاك منافع و تزاحم حقوق و برتري جوييها، انحصار طلبي​ها، خودكامگي و خودخواهيها به وجودي مي​آيد و عامل درگيري​هاي و نزاعها و كشمكشهاي دو يا چند نفري، و گاه سرچشمه جنگ‎هاي منطقه​اي يا جهاني مي​گردد.به همين دليل جوامع انساني از همان آغاز كار، متوجه شدند كه اگر مقرراتي براي تعيين حدود اختيارات و حقوق افراد و راه​حل مناقشات و مشاجرات و درگيريها نباشد، زندگي اجتماعي بشر نتيجه معكوس خواهد داشت و فاجعه​آفرين مي​شود.اكنون جواب دادن به سؤال فوق چندان مشكل نيست، بهترين قانون آن است كه توانايي بيشتري براي تأمين امور زير داشته باشد1- تمام نيروهاي پراكنده جامعه انساني را در سايه يك عامل وحدت نيرومند جمع​آوري كند، و موانعي مانند اختلاف رنگها و نژادها و زبانها را در خود حل نمايد.2- وسيله پرورش استعدادهاي نهفته و خلاقيتها را فراهم سازد.3- آزادي به معني واقعي را تأمين نمايد، تا همه افراد در سايه آن بتوانند استعدادهاي خود را شكوفا سازند.4- حق عادلانه هركس و هر قشر را روشن كند، تا از تصادمها و تجاوزها جلوگيري نمايد.5- روح اعتماد و اطمينان را از طريق انتخاب يك سيستم ضمانت اجرايي صحيح، گسترش دهد.6- به عكس آنچه بعضي تصور مي​كنند، يك قانون خوب آن نيست كه قوانين وسيع و گسترده​اي، با يك دستگاه وسيع قضايي و مأموران و زندانهاي زياد با خود يدك بكشد، بلكه اين نشانه ضعف و درماندگي و عجز آن قانون و آن جامعه است.يك قانون خوب آن است كه از طريق آموزشهاي فرهنگي و مقررات صحيح به پيشگيري بپردازد، تا نيازي به چنان مسائلي نباشد.دستگاههاي قضايي و مجازاتها و زندانها، به منزله طب درماني و يا صحيحتر به منزله جراحي كردن بيمار است، ولي قوانين صحيح و مقررات حساب شده، به منزله طب بهداشتي است كه هم مطبوعتر و هم كم هزينه​تر، و هم خالي از عوارض و ضايعات است.
پيام قرآن ج 8


حضرت آيت الله مكارم شيرازي و ساير همكاران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.