-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:622 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

اگر قرآن، اين كتاب بزرگ آسماني رمز موفقيت، ترقي، وحدت و پيشرفت مسلمانان در تمام جهات زندگي مادي و معنوي است، پس چرا مسلمانان امروز اينچنين عقب افتادهاند؟

پاسخ اين سئوال كه بايد آنرا براي «عدهاي» يك سئوال گيج كننده ناميد، در خود قرآن آمده است، آري در خود قرآن، زيرا قرآن مي​گويداين كتاب براي عدهاي مايه همهگونه افتخار و ترقي است، و براي بعضي موجب انحطاط و بدبختي!!«ذالِكَ الكِتابُ لارَيْبَ فيه هُديً لِلْمُتَّقين.» بقره/2«فَامَّا الذّينَ آمَنوا فَزادَتْهُمْ ايماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرون. وَ اَمَّا الذين في قُلوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً اِلي رِجْسِهِمْ وَ ماتُواوَهُم كافِرون» توبه/125 و 126[اين كتابي است خالي از هرگونه شك و ترديد، وسيله هدايت است براي پرهيزكاران ...][اما كسانيكه ايمان دارند، هنگاميكه آيات آنرا ميشنوند به ايمان آنها ميافزايد و شاد ميشوند، ولي آنها كه دلهايشان «مريض و بيمار» است بر پليدي آنها ميافزايد تا آنجا كه بيايمان از جهان ميروند !...]فرق افراد با ايمان و بيايمان (يا ضعيف الايمان) در واكنشي كه در برابر آيات قرآن نشان ميدهند، بسيار روشن است، آنها كه ايمان بقرآن دارند، آنرا يك برنامه عالي زندگي و يك داروي حيات بخش ميدانند، چطور ممكن است «بيمار» از داروي حياتبخشي كه بتأثير آن ايمان دارد چشم بپوشد؟بنابراين آنها تمام اصول زندگي خود را با قرآن منطبق ميسازند.ولي آنها كه اين حقيقت را كاملا درك يا باور نكردهاند و بگفتة قرآن دلهاي آنها بيمار است، نه تنها اصول زندگي خود را با دستورهاي عالي قرآن تطبيق نميكنند، بلكه بسيار ميشود براي توجيه تبهكاريهاي خود، قرآن را دستاويز قرار ميدهند و حقايق آنرا بميل خود تفسير و تحريف ميكنند و همين سوءاستفاده باعث ميشود كه بيشتر سقوط كنند و بر پليدي آنها افزوده شود.
قرآن و آخرين پيامبر


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.