-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:624 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:25

آيا عبدالله بن مقفع به معارضه با قرآن برخاست؟

از كسانيكه متهم به معارضه با قرآن هستند «عبدالله بن مقفع» مي‎باشد، او از نويسندگان و ادباي معروف قرن دوم هجري است.مي​گويند در آغاز «مجوسي» بود و بعد اسلام آورد، او احاطه كاملي به لغت عربي و فارسي داشت و تعدادي از كتابهاي فارسي را به عربي ترجمه كرد كه از آن جمله كتاب «كليله و دمنه» بود.در مقدمهاي كه بر كتاب كليله و دمنه نوشته با صراحت تمام اظهار اسلام ميكند، ولي ميگويند كلمات زنندهاي گاه و بيگاه از او شنيده ميشده كه بواسطه همانها بالاخره بدست «سفيان بن معاويه مهلبي» امير بصره كه ظاهراً خرده حسابهائي هم با او داشت، كشته شد.هنگامي كه «سفيان» ميخواست او را در تنور آتش بيفكند گفت «من تو را ميكشم و هيچ ايرادي بر من نيست، چون تو زنديقي و عقايد مردم را خراب كردهاي»!اين حادثه در حدود سال 145 هجري، اوائل خلافت بنيالعباس، روي داد.در هر حال وضع عقيده او كاملا بر ما روشن نيست، آنچه مسلم است او داعيه معارضه با قرآن مجيد نداشته، ولي ميگويند كتاب معروف «الدرة اليتيمه» را به همين منظور نوشته است.با اينكه كتاب مزبور امروز در دسترس ماست، و چندين بار چاپ شده و كوچكترين اشارهاي در آن كتاب باين مطلب نشده است نمي‎دانيم چطور اين نسبت را به او دادهاند؟جز اينكه بگوئيم چون متهم به فساد عقيده بوده، مي‎خواستند اين كار را هم بگردنش بياندازند و به اصطلاح او را بسوي معارضه با قرآن «هل» بدهند! در هر صورت؛ ابن مقفع هرگز چنين ادعائي نداشته است و هيچ سند تاريخي كه گواه بر ادعاي معارضه او با قرآن باشد در دست نيست.
قرآن و آخرين پيامبر


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.