کد مطلب:6310 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1317

اگر داخل ناف كمي چرك باشد و برطرف كردنش مشكل باشد آيا غسل صحيح است؟
آب رسيدن به قسمت داخل ناف كه ديده نمي شود لازم نيست و اگر قسمتي كه ديده مي شود داراي چرك باشد و مانع رسيدن آب باشد بايد برطرف گردد.