مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:6310 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1735

اگر داخل ناف كمي چرك باشد و برطرف كردنش مشكل باشد آيا غسل صحيح است؟
آب رسيدن به قسمت داخل ناف كه ديده نمي شود لازم نيست و اگر قسمتي كه ديده مي شود داراي چرك باشد و مانع رسيدن آب باشد بايد برطرف گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.