مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:6926 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1186

فرق عرق جُنُب از حرام با عرق جنب از حلال چيست ؟
عرق جنب از حلال پاك است و با آن مي توان نماز خواند ، ولي عرق جنب از حرام اگر نجس هم نباشد نماز خواندن با آن اشكال دارد .
عرق زن حائض پاك است و با لباسي كه زن حائض در حال حيض در آن عرق كرده است ( در صورتي كه به نجاست آلوده نباشد ) ، مي توان نماز به جاي آورد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.