-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:731 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شرايط حاكم و زمامدار را بيان كنيد.
شرط اول حكمران جامعه اين است كه احاطه علميش به قانون و مباني و روح آن بيش از ديگران باشد؛ پس در نظام حقوقي و سياسي اسلام بايد اعلم مردم به فقه و حقوق اسلاميحاكم باشد.
شرط دوم حكمران اين است كه بيش از همه، مصالح مردم را در موارد خاص و جزيي بشناسد تا بتواند بر طبق قانون آن مصالح را تأمين كند. چرا كه صرف دانستن قانون، براي تطبيق آن بر موارد خاص كافي نيست، بلكه تشخيص موضوع حكم و مصداق قانون نيز لازم است؛ حاكم بايد از موضوعات هم آگاهي كافي و همه جانبه داشته باشد تا بداند كه در هر زمان و در هر اوضاع و احوالي چگونه بايد رفتار كند و قانون را چگونه اجرا كند تا هدف قانون و نظام حقوقي تأمين گردد.
شرط سوم اين است كه صلاحيت اخلاقي بيش از ديگران باشد.
براي آنكه از قانون و قدرت سياسي و اجتماعي سوء استفاده نشود و حاكم حقيقتاً بر اساس قانون و به مقتضاي مصالح مردم حكم راند, بايد بيشترين صلاحيت اخلاقي را براي اجراي قانون داشته باشد و- به اصطلاح فقهي ما- اتقي, اورع, و اعدل مردم باشد.
پس از تحصيل اين سه شرط, شرط ديگري هم لازم است و آن اين كه شخص حاكم بايد از طرف خداي متعال اجازه و اذن حكومت داشته باشد, در غير اين صورت حكومت او قانوني و مشروع نيست.

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.