-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:735 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دليل معتبر براي مأذون بودن فقيه بر حكومت در دوران غيبت معصوم(ع) چيست؟
در روزگار غيبت امام معصوم(ع) –كه انسانها به وي دسترسي ندارند- نيز زمامدار جامعه اسلاميو ديگر متصديان امور حكومتي –كه در رده هاي پايين تر از وي جاي دارند- بايد كساني باشند كه در داشتن شرايط به امام معصوم(ع) نزديك ترند.
نكته مهميكه ياد آوري آن لازم است و مخصوصاً براي كساني كه در مسأله ((ولايت فقيه)) به مطالعه و تحقيق ميپردازند، ميتواند بسيار كارساز و مشكل گشا باشد، اين است كه؛ در بسياري از مسائل فقهي –كه نصّي در اختيار نداريم- به دليل عقل تمسك ميكنيم و عقل را كاشف از حكم واقعي شرعي ميبينيم؛ يعني در همه مواردي كه عقل به طور قطعي و يقيني داوري و حكم ميكند اين احكام مستقلّه عقليه را كاشف از احكام شرعي ميدانيم و خود را از دليل تعبدي بي نياز ميبينيم. همين راه در مسأله ولايت فقيه نيز پيمودني است؛ وقتي دانستيم كه حكمت الهي اقتضا دارد كه جامعه داراي حكومت باشد و نيز اقتضا دارد كساني كه در داشتن آن سه شرط (علم به احكام، آگاهي از شرايط، تقوا و عدالت) به امام معصوم(ع) نزديكترند، متصدي امور حكومتي باشند، به طور يقيني در مييابيم كه خداوند به چنين كساني اجازه حكومت داده است –خواه نصّي در اختيار ما باشد يا نباشد- شايد نصّي بوده ولي به دست ما نرسيده و يا چون مطلب كاملاً براي عقل، واضح بوده اصلاً نيازي به نص نبوده است.
به ديگر سخن، اگر در مباني و مقدمات اين مسأله دقت كافي اعمال كنيم، در مييابيم كه از مستقلات عقليه است بنا بر اين اگر هيچ نصي هم درباره آن نداشته باشيم مهم نيست و نبايد در آن شك و ترديدي روا داشت.

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.