-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:88 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به خاطر بالا رفتن سن ازدواج در خوابگاه هاي خواهران بعضا روابط نامشروع گزارش مي شود لطفا راهكارهاي اصلاح و ارشاد اينگونه افراد را بيان فرمائيد
آنچه درباره روابط نادرست در بين... نوشته ايد و عواملي كه براي آن ذكر كرده ايد، متأسفانه حقايقي انكارناپذيرند. علاج قطعي اين گرفتاري در ازدواج است كه آن نيز بنا به دلايل خاص اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، تبديل به كاري دشوار و دست نايافتني شده است. اكنون بايد بيش از هر چيز، بر تشويق به ازدواج آسان همت گذاشت و موانع فكري و فرهنگي را از سر راه آن برداشت. راه كارهاي ديگر عبارت است از: 1- بيان حرمت مباشرت با هم جنس براي ارضاي غريزه از طريق آيات و روايات در جزوه اي مناسب، 2- گذاشتن درس اخلاق در خوابگاه ها و گرايش دادن آنان به تقوا و پرهيزكاري، 3- بيان عوارض نامطلوب روحي و جسمي اين كار در جزوات مناسب تحت عنوان هايي غير صريح (به ويژه با استفاده از نظرات كارشناسان)، 4- ارائه توصيه هاي لازم براي كنترل نفس و كاستن از نيروي جنسي. براي نمونه توصيه هاي زير در اين زمينه مي تواند كارگشا باشد: - سعي و كوشش در انجام وظايف و واجبات ديني، - خواندن نماز با حضور قلب و در اول وقت، - گرفتن روزه مستحبي به ويژه دوشنبه و پنجشنبه هر هفته، - تلاوت قرآن به ويژه بعد از نماز صبح، - تأمل و انديشه در آيات قرآن، - حتي المقدور سعي در خواندن نماز شب، - سحر خيزي، - شركت در ورزش هاي فردي و دسته جمعي، - تنظيم برنامه براي تمام شبانه روز و پر كردن اوقات فراغت با برنامه هاي صحيح و سودمند، - شركت در فعاليت هاي مذهبي و اجتماعي، - پرهيز از نگاه نامشروع، امام صادق(ع) فرمود: «نگاه پس از نگاه، در دل بيننده شهوت را مي انگيزاند» و باز فرمود: «نگاه، تيري از تيرهاي شيطان است، چه بسا نگاهي كه اندوه هاي دراز در پي دارد»، (وسائل الشيعه ، ج 14 ، ص 138 و 139). - عدم معاشرت و دوستي با افراد منحرف و فاسد، - انتخاب دوستان مؤمن و سالم، - به ياد خدا بودن در همه اوقات، - كنترل افكار و نينديشيدن به صحنه هاي شهوت انگيز، - پرهيز از پرخوري و نيز از خوردن غذاهاي چرب و پرانرژي و تحريك كننده، - حتي الامكان نخوابيدن در جاي گرم، - دوري كردن از مشاهده صحنه هاي مهيج و تحريك كننده، - سعي در عدم تنهايي، - استحمام با آب سرد در فصول مناسب، - برنامه منظم مطالعاتي براي خود قرار دادن و فرصت هاي خود را با تفكر و مطالعه مناسب پر كردن، در هر صورت كار آگاهي بخشي را بايستي انجام داد؛ مسلماً داراي تأثير خواهد بود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.