-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:894 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا امر به معروف و نهي از منكر در كشور ما اجرا نمي شود؟
احياي امر به معروف نيازمند امور زير است: (1) فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه زنده شود؛ يعني جامعه آن را به عنوان يك ارزش بپذيرد و ديدگاه هاي منفي نسبت به آن زدوده شود؛ مثل اين كه برخي آن را «فضولي» تلقي مي كنند. در اين زمينه تبليغ گسترده امر به معروف و بيان اهميت و فلسفه آن نقش به سزايي دارد. (2) آمران به معروف و ناهيان از منكر داراي ويژگي هاي زير باشند: الف) خود عامل به معروف و ترك كننده منكرات باشند. ب ) موارد معروف و منكر را به درستي بشناسند، و عقايد و باور داشت ها و عادات شخصي، سليقه اي و محلي را جايگزين تعاليم حقيقي دين نسازند. ج ) مراتب و شرايط شرعي امر به معروف و نهي از منكر را به درستي بدانند. د ) در انجام امر به معروف و نهي از منكر نيز بايد از شيوه هاي زير بهره برد: 1- در درجه اوّل به تبليغ عملي بپردازند و با رفتار خود، ديگران را جذب كنند. 2- حتي الامكان از شيوه هاي غيرمستقيم استفاده كنند، مانند آنچه در شيوه امام حسن(ع) و امام حسين(ع) در آموزش وضو به مرد كهنسال نقل شده است. 3- از افراط و تفريط بپرهيزند. 4- با تشكل و سازماندهي و انتقاد از بهترين تجربيات و شيوه هاي جذب اقدام نمايند. لازم به ذكر است شايسته ترين افراد براي احياي جدي امر به معروف و نهي از منكر همان بسيجيان و رزمندگان و جوانان با ايمان هستند؛ بنابراين توصيه مي شود در اين زمينه با ديگر برادران بسيجي به تلاش و فعاليت بپردازيد؟ در صورتي كه امثال شمابه اين مهم اقدام نكنند، مشكل فوق همواره باقي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.