-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:953 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا انسان عبرت پذير نيست؟
عبرت گرفتن يعني بهره بردن از تجارب ديگران، از وقايع اتّفاق افتاده. براساس آيات قرآن و روايات معصومان((عليه السلام)) عبرت پذيري نياز به زمينه هاي پذيرش در درون انسان دارد. كسي كه در مقام ديدن و پذيرفتن پندها و نكته هايي كه در عبرت هاست نباشد بي گمان از عبرت پذيري بي بهره خواهد بود. در روايتي از علي((عليه السلام))نقل شده:
«بالاستبصار يحصل الاعتبار(1); انساني كه طلب ديدن و آگاهي داشته باشد مي تواند عبرت بگيرد».
در روايت ديگري از علي((عليه السلام)) آمده است:
«من تأمّل اعتبر(2);كسي كه تأمّل داشته باشد عبرت مي گيرد».
يا در بيان ديگري از حضرت درباره توصيف اسلام آمده است:
«وعبرة لمن اتّعظ(3);اسلام براي كسي كه پذيرش موعظه و اندرز را دارد، عبرت آموز است».
بنابراين زمينه «پندپذيري» و «آگاهي پذيري» و «تأمّل داشتن» در عبرت گرفتن نقش دارد.
امّا براي تحقق عبرت آموزي علاوه برداشتن زمينه مساعد و وجود پذيرش، انسان بايد اقداماتي را هم انجام دهد و از نيروهايي كه از سوي خداوند براي هدايت در او به وديعت گذاشته شده استفاده كند. در روايتي از علي((عليه السلام)) نقل شده كه حضرت فرمود: «رحم الله عبداً تفكّر و اعتبر(4); خداوند رحمت كند بنده اي را كه تفكّر كند و عبرت گيرد». يعني تفكّر و بهره گيري از نيروي فكر انسان را به عبرت آموزي مي رساند. و در روايت ديگري
ـــــــــــــــــــــ
1 - ميزان الحكمه، ج 6، ص 33.
2 - همان، ص 38.
3 - نهج البلاغه، خطبه 106.
4 - ميزان الحكمة، ج 6، ص 32.

ـ19ـ
گرفتن او بسيار خواهد شد». و در روايت ديگري نزديك به همين معنا آمده است: «من جهل قلّ اعتباره(2); كه جهل بورزد عبرت گرفتن او كم خواهد بود». بنابراين تعقل و جهل نورزيدن و به كارگيري نيروي عقل باعث رشد عبرت پذيري در انسان مي شود. روشن است كه موانعي كه مزاحم به كارگيري تفكّر و تعقل هستند(مانند تمايلات نفساني) در عبرت پذيري انسان تأثير منفي داشته و عواملي كه در به كارگيري نيروي تفكّر و تعقّل مؤثّر هستند در عبرت پذيري انسان نقش مثبت و مؤثّر خواهد داشت. در قرآن كريم آمده است:
«لقد كان في قصصهم عبرة لاولي الالباب(3);همانا در داستاهاي آنها براي «صاحبان خرد و عقل» عبرت است».

( بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - همان، ص 38.
2 - همان، ص 38.
3 - سوره يوسف، آيه 111.

ـ20ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.