کد مطلب:13 چهارشنبه 12 دي 1397 آمار بازدید:248

حذف کننده تکراری ها
دانلود   
این برنامه کلیه اطلاعات موجود در یک فایل (ارجاع داد شده) را می خواند و اطلاعات داخل آن را به صورت غیرتکراری (یونیک) مرتب سازی کرده و در یک فایل جداگانه ذخیره می نماید
نکته: کاربرد آن بیشتر در حذف اطلاعات تکراری در فایلهایی همچون شماره تلفن (دفترچه تلفن گوشی) ، لینک فایلهای تصویری (آرشیو فیلم) و .... می باشد