کد مطلب:20 یکشنبه 12 دي 1395 آمار بازدید:491

نرم افزار تحت ویندوز کشف الرجال
رجال و درایه
دانلود   
اولين برنامه كاربردي تحقيقاتي در علم رجال
فهرست حدود 355 جلد از كتب رجالي شيعه و سني
متن كامل 112 جلد كتاب از كتب فریقين
مصادر ترجمه حدود 40000 راوی از روات فریقين
طبقات روات كتب اربعه حدیثي شيعه
طريق شيخين (شيخ صدوق و شيخ طوسي) و ارزيابي آن