03:46
ابن تیمیه و تأیید روایت تجسیم که از یهود گرفته شده
09:40
مصادیق آیه مباهله و تحریف آن در کتب اهل سنت و وهابیت
08:22
تحریف عجیب مصادیق آیه مباهله در کتب مخالفین
03:16
سرکار گذاشتن کارشناس وهابی با ترفند استقلال

02:09
آیا خلیفه اول بجای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نماز خوانده است؟
02:35
ذکر مصادیق ` دابة الارض ` در آیه 82 سوره ` نمل ` بر اساس مصادر اهل سنت
08:00
آیا منظور از کلمه ` دابة الارض ` در قرآن ، فقط حیوانات و چهارپایان می باشد؟!
03:07
استحباب سفر به قصد زیارت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از دیدگاه بزرگان اهل سنت

03:59
ابن تیمیه : پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در معراج خداوند را با چشمانش دید (!!)
04:31
تکفیر و اتهام یهودی بودن از جانب وهابیت به اهل سنت و اشاعره
04:31
تکفیر و اتهام یهودی بودن از جانب وهابیت به اهل سنت و اشاعره
05:03
ثواب زیارت امام رضا علیه السلام دربیان نورانی امام کاظم علیه السلام

  1. 1 از 23