06:23
درخواست ارائه یک روایت بر اثبات ادعای آقای عابدینی درمورد امامت مردمی پیامبر صلی الله علیه و آله
03:21
تناقضات آقای عابدینی در بررسی سندی روایات
04:29
اعتراف آقای عابدینی به اشتباه در مورد منصوب بودن ائمه
05:21
ادعای امامت سیاسی از لسان امیرالمؤمنین (علیه السلام) – پاسخ آیت الله حسینی قزوینی به آقای عابدینی

05:20
آیا طبق ادعای جناب اقای عابدینی اولین مدعیان نصب الهی بنی امیه بودند؟ (پاسخ آیت الله قزوینی)
08:53
اثبات امامت سیاسی ائمه (پاسخ آیت الله قزوینی به اقای عابدینی)
03:46
اثبات تناقض گویی آقای عابدینی در بحث منصوب بودن ائمه توسط آیت الله قزوینی
09:37
ادله نصب امیرالمؤمنین علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله

02:07
آیا اسامی ائمه علیهم السلام اعتباری است؟!
09:19
آیا وجود مدعیان دروغین امامت، دلیل بر بطلان اصل امامت است؟!
08:29
اثبات معرفی ائمه اثنی عشر در روایات
03:13
آیا امامت موروثی است؟ آیا موروثی بودن امامت در فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام باطل است؟

  1. 1 از 8