کد مطلب:1228 یکشنبه 22 آذر 1394 آمار بازدید:516

استاد کارشناس شبکه وهابی شیخ محمد ضیایی
اجماع علمای اهل سنت برحلال بودن توسل به اولیاء وانبیاء

01:24

دانلود   12.68 مگابایت
اجماع علمای اهل سنت برحلال بودن توسل به اولیاء وانبیاء
استاد کارشناس شبکه وهابی شیخ محمد ضیایی