کد مطلب:1263 سه شنبه 18 اسفند 1394 آمار بازدید:606

تخريب کعبه توسط يزيد و لعن وي توسط علماي اهل سنت
حجت السلام روستایی: تخريب کعبه توسط يزيد و لعن وي توسط علماي اهل سنت

05:10

دانلود   12.78 مگابایت
اعتراف احمد بن حنبل به تخريب کعبه و کشتن مسلمانان و صحابه از مهاجران و انصار توسط يزيد در کتاب منهاج السنه ابن تيميه