کد مطلب:1319 چهارشنبه 11 فروردين 1395 آمار بازدید:701

توسل از دیدگاه محمد عمر سربازی و دیگر علمای اهل سنت

15:03

دانلود   15.38 مگابایت
مولوی محمد عمر سربازی در منطقه سرباز بلوچستان به دنیان آمده بود و پس از تحصیلات مقدماتی به پاکستان رفت و از علمای دیوبندی کسب علم نمود و پس از بازگشت به ایران مدرسه کوه ون را تاسیس نمود. وی نیز مانند دیگر علمای اهل سنت تا آخر عمر به مبارزه با جریان انحرافی وهابیت پرداخت. یکی از روشنگری های ایشان در قبال وهابیت مطرح کردن عقیده صحیح اهل سنت در بحث مشروعیت توسل به پیامبر و اولیاء خدا بعد از وفات میباشد که در کتب خود به آن پرداخته و توسل را جایز دانسته است. این مستند به بررسی کتب مولوی محمد عمر سربازی و کلام وی در بحث مشروعیت توسل پرداخته است