کد مطلب:1392 سه شنبه 31 فروردين 1395 آمار بازدید:1421

جواز جمع بین صلاتین

01:32

دانلود   5.36 مگابایت
آیا میشود نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا را با هم خواند یا باید هر کدام در وقت مخصوص خودش باشد؟