کد مطلب:1950 دوشنبه 5 مهر 1395 آمار بازدید:187

دام عربستان برای قربانی کردن اهل سنت ( قسمت دوم از مستند مهمانی به سبک سعودی ها )

06:06

دانلود   19.43 مگابایت
کمین عربستان برای جنایت کارانه ترین کشتاراهل سنت! در حادثه منای 1436، آل سعود موفق شد در دامی که برای اهل سنت و علمای ایشان، پهن کرده بود، به بزرگترین و بی سابقه ترین جنایت علیه ایشان دست بزند! در قسمت دوم مستند `مهمانی به سبک سعودی ها` شرح این جنایت و صحبتهای علمای اهل سنت را در این رابطه ببینید.