کد مطلب:2112 چهارشنبه 12 آبان 1395 آمار بازدید:389

حکم رو به قبله بودن و دست کشیدن به بدن در غسل

01:17

دانلود   2.38 مگابایت
حکم رو به قبله بودن و دست کشیدن به بدن در غسل در کلام استاد وحیدپور