کد مطلب:220 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:727

توسل بلال بن حارث و ايوب انصاري به رسول خدا ص بعد از وفات حضرت
توسل از ديدگاه فريقين

03:37

دانلود   9.32 مگابایت
توسل بلال بن حارث و ايوب انصاري به رسول خدا ص بعد از وفات حضرت در كتب اهل سنت