کد مطلب:26 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:213

قتل سيد روحاني بهمراه همسر و چهار فرزندش در سوريه به دست وهابيت جنايتكار
قتل سيد روحاني توسط وهابيون در سوريه

02:59

دانلود   6.81 مگابایت
قتل سيد روحاني بنام سيد حسين كه قبلا شافعي مذهب بوده و شيعه شده بود بهمراه همسر و چهار فرزندش در سوريه به دست وهابيت جنايتكار
قضاوت با شما...جنايت وهابيون در سوريه و حمايت شبكه ي كلمه