کد مطلب:2972 پنج شنبه 5 مرداد 1396 آمار بازدید:169

کتاب: مَسَاحَةُ لِلْحِوار ، مِنْ اَجْلِ اْلْوِفاقْ وَ مَعْرِفَةِ اْلْحَقِيْقَةْ

06:39

دانلود   15.02 مگابایت
احمد حسين يعقوب ماجراي تاليف اين كتابش را چنين بيان مي كند:
روزي يكي از دوستانم به من مراجعه كرد و گفت: تو مي داني من مردي اهل سنت مي باشم كه اين مذهب را از پدرانم به ارث برده ام. از طرفي مي داني كه فردي روشنفكر هستم و نسبت به دو خط فكري اطلاعات كامل دارم كه يكي نظام آزادی سرمایه داری و ديگري نظام سوسياليستي كمونيستي و نظر اسلام را نيز در اين زمينه بر اساس فقه اهل سنت مي دانم. تو نيز مي داني كه من فردي بردبار و دموكراتيك هستم و تحمل دو نظر مخالف را دارم و در مقابل تعدد نظريات مختلف از سِعِه يِ صَدرِ كافي برخوردارم؛ بنابراين از نظر من همزيستي و ارتباط ميان مسلمانان با يهوديان و مسيحيان و زرتشتيان و پيروان گروههاي ديني و قوميتي مختلف حتي كمونيست ها، امري كاملا ممكن است و هيچ تعصبي ندارم. اما با اين سِعِه يِ صَدر و بردباري و دموكراتيك بودنم ، فقط ذِكْرِ كلمه يِ «شيعه» براي خشم و تنفرم كافي است به گونه اي كه گويا در ضميرِ ناخودآگاهِ من كراهت از شيعه و تشيع ، جاي گرفته است!