کد مطلب:3128 شنبه 15 مهر 1396 آمار بازدید:889

یزید بر سر مبارک امام حسین (علیه السلام) با چوب میزد

04:09

دانلود   3.81 مگابایت
معاویه سب امیر المومنین ع میکرد ، ۶۰ سال روی منابر سب میکردند ، چگونه ما از اینها دفاع کنیم؟! مگر پیامبر ص نفرمود ند در صحیح مسلم دوست داشتن علی ایمان ودشمنی با او نفاق است! ومعاویه دشمن او بود ، و با اوجنگید وعمار را کشتند وطبق حدیث پیامبر ص معاویه ولشکرش جهنمی هستند !!!