کد مطلب:3141 پنج شنبه 20 مهر 1396 آمار بازدید:94

فحاشی سجودی به مولوی حسین پور:

03:26

دانلود   7.88 مگابایت
ایشان و پدربزرگ ایشان هم خیلی غلط کرده و خیلی بیجا کرده که توسل را قبول دارد و گفته محمد بن عبدالوهاب کافر بوده