کد مطلب:3263 شنبه 4 آذر 1396 آمار بازدید:836

صدای رعد وبرق در آسمان، صدای امام علی علیه السلام و برق شلاق او میباشد

01:15

دانلود   0.74 مگابایت
وهابی دروغگو شیخ زغبی، تمام علمای شیعه اجماع کردند که صدای رعد وبرق در آسمان، صدای امام علی علیه السلام، وبرق شلاق،او میباشد، و هر وقت رعد وبرق میشود امام علی، درحال شلاق زدن معاویه وابوبکر وعمر وعثمان میباشد !! لذا همه شیعیان وقتی صدای رعد وبرق راشنیدن، بلا فاصله میگویند سلام بر علی ، و تا میتوانی شلاقشان بزن!!!!!!!!
قضاوت با عقلاء