کد مطلب:3324 دوشنبه 4 دي 1396 آمار بازدید:398

بن باز امام وهابیت : ما افتخار میکنیم وهابی هستیم واین لقب شریف است

04:10

دانلود   14.18 مگابایت
وقتی به یک وهابی میگوئیم تو وهابی هستی.میگوید من وهابی نیستم و اهل سنت هستم ایا این درست است؟