کد مطلب:3643 یکشنبه 26 فروردين 1397 آمار بازدید:96

جعل معجزه برای عمر بن خطاب توسط وهابیون

00:49

دانلود   4.92 مگابایت
وهابی ها: عمر با رود نیل حرف می زند و برای او نامه می نویسد و او اطاعت می کند و ......
اگر شیعه چنین چیزی را برای پیامبر واهل بیت او بگوید، چرا به غلو و نفاق متهم می کنید؟!!