کد مطلب:3704 پنج شنبه 17 خرداد 1397 آمار بازدید:168

وهابیت شاخ شیطان است!

02:33

دانلود   4.93 مگابایت
همان طور که در صحیح بخاری آمده است که وقتی برای مردم شام دعای برکت را کرد و برای یمن نیز دعای برکت کرد ، به او گفته شد که برای نجد هم دعا کنید . پیامبر (ص) فرمود : قرن الشیطان از آن جا بیرون می آید . پیامبر (ص) راست می گفت که این فکر در نجد گسترش پیدا کرد . این یک مذهب شیطانی است که پیامبر (ص) آن ها را این چنین نامیده است .