کد مطلب:3746 پنج شنبه 5 مهر 1397 آمار بازدید:83

اهانت به مقدسات شیعه و اهل سنت حرام است

03:57

دانلود   9.24 مگابایت
آیت الله حسینی قزوینی : اهانت به مقدسات شیعه و اهل سنت حرام است؛ ولی ظاهرا این جاده یک طرفه است!
جوانان شیعه در برابر اهانت به مقدسات بی تفاوت نباشند.