کد مطلب:3763 شنبه 24 آذر 1397 آمار بازدید:147

دروغ پردازی در روایات جهت اثبات احمد الحسن مدعی یمانی

06:09

دانلود   8.41 مگابایت
بررسی جریان احمد الحسن کسی که مدعی یمانی ، فرزند و وصی امام دوازدهم است و در حقیقت کسی نمی باشد جز مولود استعمار