کد مطلب:3770 چهارشنبه 10 بهمن 1397 آمار بازدید:81

آموزش نرم افزار مکتبه اهل البیت - قسمت سوم

06:24

دانلود   0.11 مگابایت
برای استفاده ی راحتر و ارتباط برقرار کردن بهتر با این نرم افزار خوبه قبل از اینکه با بخش های مختلف مثل مطالعه، جست و جو و اینها کار رو آغاز بکنیم ابتدا بعضی از امکانات کلی و ابزار
های کاربردی نرم افزار رو بهتر بشناسیم.