کد مطلب:3771 چهارشنبه 10 بهمن 1397 آمار بازدید:59

آموزش نرم افزار مکتبه اهل البیت - قسمت چهارم

04:48

دانلود   0.08 مگابایت
یکی از اصلی ترین بخش های نرم افزار های تحقیقاتی بخش مطالعه یا بخش نمایش است. در نرم افزار کتابخانه اهل بیت منویی به نام مطالعه وجود دارد که دارای زیر منوی لیست کتابها میباشد. در لیست کتابها این امکان وجود دارد که کتابی رو بتونیم باز کنیم، مثل اینکه در یک کتابخانه ی فیزیکی مراجعه کردید به قفسه ها و کتاب رو برداشتید و مطالعه میکنید.