کد مطلب:379 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:357

عالم سني صادق جيل در مورد توسل شخص نابينا صحبت ميكند
توسل از ديدگاه اهل سنت

03:56

دانلود   9.55 مگابایت
عالم سني صادق جيل در مورد توسل شخص نابينا صحبت ميكند