کد مطلب:380 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:362

عالم سني پيرامون مس و تبرك به منبر رسول خدا ميگويد
توسل از ديدگاه اهل سنت

01:15

دانلود   3.26 مگابایت
عالم سني پيرامون مس و تبرك به منبر رسول خدا ميگويد