کد مطلب:381 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:599

عايشه دستور به توسل به قبر رسول خدا را داده است
توسل از ديدگاه اهل سنت

03:04

دانلود   8.83 مگابایت
خدمتي : هر چيزي كه از غير خدا خواسته شود طلب كردن هست و خود طلب كردن عبادت است،حالا از صاحب قبر طلب كني يا از بتي طلب كني اين ميشود شرك!!!