کد مطلب:3822 شنبه 11 خرداد 1398 آمار بازدید:43

برنامه بیراهه قسمت 4

56:19

دانلود   175.78 مگابایت
همانطور که در برخی روایات وارد شده است، شیعه معتقد است ائمه به علوم مختلف از جمله علم انساب تسلط دارند. از طرفی احمد بصری در سخنان خود بیان کرده است که تا مدتی هیچ اطلاعی از نسل و نسب خود نداشته است.