کد مطلب:3828 سه شنبه 21 خرداد 1398 آمار بازدید:72

نقد ادله احمد بصری در باب شناخت حجت های الهی

46:15

دانلود   152.34 مگابایت
احمد بصری مدعی است که برای شناخت حجت های الهی سه راه وجود دارد: 1-وصیت یا نص 2-علم 3- دعوت به حاکمیت الله
اما نقد های فراوانی به این ادعای پوچ و بی اساس وارد است. به طوری که وجود وصیت یا نص درباره بسیاری از انبیا صادق نیست،..